Ian

Giwido's Boogie Man

Ian

-07

Brindle

HD: C

AD: UA

Ögon: UA

L2/HC: Genetiskt Clear

Uppfödare: Giwido's, Vivica Nilsson

Ägare: Emelie S-Kajle

 

Stam

e. Defender Of The Wood u. Zican's Xc-Bee

Fullständig härstamning finns här.

Foto

Foton på Ian och släktingar finns här.

Resultat

Utställning

Staffespecialen -07

Jim Barr

Brindle, good shape head and stop, dark eyes, ears need to settle, good topline movement a little different to assess, level bite. Well handled.

 

Vallentuna BK -07

A-L Munkvall

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt

Maskulint välformat huvud. Härlig skalle. Välformat nosparti. Välplacerade öron, vacker hals. Ngt brant överarm. Välformad bröstkorg. Mkt välvinklad bak. Rör sig väl när han vill. Pga underbett inget HP.

 

Mentalbeskrivning

081004

Plats: Gnesta/Trosa BK

Beskrivare: Hans Kinn

Testledare: Jörgen Lindeberg

 

1a KONTAKT hälsning

4 - Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

1b KONTAKT samarbete

4 - Följer med villigt. Engagerae sig i testledaren.

1c KONTAKT hantering

4 - Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

 

2a LEK 1 leklust

4 - Startar snabbt, leker aktivt.

2b LEK 1 gripande

4 - Griper direkt med hela munnen.

2c LEK 1 gripande och dragkamp

4 - Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

 

3a FÖRFÖLJANDE

4 - Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

4 - Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

3b GRIPANDE

3 - Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

3 - Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

4. AKTIVITET

3 - Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

 

 

5a AVST.LEK intresse

3 - Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

5b AVST.LEK hot/agg

1 - Visar inga hotbeteenden.

5c AVST.LEK nyfikenhet

4 - Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

5d AVST.LEK leklust

4 - Griper.Drar emot, men kan släppa och ta om.

5e AVST.LEK samarbete

3 - Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

 

6a ÖVERRASKNING rädsla

3 - Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

6b ÖVERRASKNING hot/agg

2 - Visar enstaka hotbeteenden.

6c ÖVERRASKNING nyfikenhet

3 - Går fram till overallen när föraren står bredvid.

6d ÖVERRASKNING kvarstående rädsla

1 - Ingen tempoändring eller undanmanöver.

6e ÖVERRASKNING kvarstående intresse

3 - Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

 

7a LJUDKÄNSL. rädsla

3 - Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7b LJUDKÄNSL. nyfikenhet

5 - Går fram till skramlet utan hjälp.

7c LJUDKÄNSL. kvarstående rädsla

1 - Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d LJUDKÄNSL. kvarstående intresse

1 - Visar inget intresse.

 

8a SPÖKEN hot/agg

3 - Visar hotbeteenden under längre tid.

8b SPÖKEN kontroll

3 - Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. Ett spöke hela sträckan.

8c SPÖKEN rädsla

5 - Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d SPÖKEN nyfikenhet

1 - Går fram till figuranten när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt går inte fram i tid.

8e SPÖKEN kontakttagande med figurant i spökdräkt

4 - Tar själv kontakt med figuranten.

 

9a LEK 2 leklust

4 - Startar snabbt, leker aktivt.

9b LEK 2 gripande

4 - Griper direkt med hela munnen.

 

10 SKOTT

4 - Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Kontakt:

Emelie S-Kajle

Fogelsunda 37

186 95 Vallentuna

emelie@fogelsunda.se

 

 

Vill du vara med på maillistan för att få info om kurser?

Maila: emelie@fogelsunda.se