Idun

Cometstaff Day for Night

Idun

-09

Brindle

HD: B

AD: UA

Ögon: UA

L2/HC: Genetiskt Clear

Uppfödare: Comestaff, Fam. Mets

Ägare: Emelie S-Kajle

Stam

e. Arnhem Archivist At Ramblix

u. Cometstaff Brush Strokes

Fullständig härstamning finns här.

Avkommor

Cometstaff Generator -12 e. Final Fantasy Berserker

Cometstaff Infrared -13 e. Frisian Staff's Enter Sandman

Cometstaff Iridescense -13 e. Frisian Staff's Enter Sandman

Cometstaff Iso -13 e. Frisian Staff's Enter Sandman

Cometstaff Invincible -13 e. Frisian Staff's Enter Sandman

Foto

Foton på Idun och släktingar finns här.

Resultat

Utställning

Mentalbeskrivning

111106

Plats: Linköping

Beskrivare: Anders Kronqvist

 

1a KONTAKT hälsning

4 - Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

1b KONTAKT samarbete

3 -

1c KONTAKT hantering

4 - Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

 

2a LEK 1 leklust

5 -

2b LEK 1 gripande

3 -

2c LEK 1 gripande och dragkamp

4 - Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

 

3a FÖRFÖLJANDE

1 -

3 -

3b GRIPANDE

1 -

2 -

 

4. AKTIVITET

5 -

 

5a AVST.LEK intresse

2 -

5b AVST.LEK hot/agg

1 - Visar inga hotbeteenden.

5c AVST.LEK nyfikenhet

5 -

5d AVST.LEK leklust

1 -

 

5e AVST.LEK samarbete

1 -

 

6a ÖVERRASKNING rädsla

2 -

6b ÖVERRASKNING hot/agg

2 - Visar enstaka hotbeteenden.

6c ÖVERRASKNING nyfikenhet

2 -

6d ÖVERRASKNING kvarstående rädsla

1 - Ingen tempoändring eller undanmanöver.

6e ÖVERRASKNING kvarstående intresse

1 -

 

7a LJUDKÄNSL. rädsla

3 - Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7b LJUDKÄNSL. nyfikenhet

3 -

 

7c LJUDKÄNSL. kvarstående rädsla

1 - Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d LJUDKÄNSL. kvarstående intresse

2 -

 

8a SPÖKEN hot/agg

3 - Visar hotbeteenden under längre tid.

8b SPÖKEN kontroll

4 -

8c SPÖKEN rädsla

5 - Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d SPÖKEN nyfikenhet

1 - Går fram till figuranten när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt går inte fram i tid.

8e SPÖKEN kontakttagande med figurant i spökdräkt

1 -

 

9a LEK 2 leklust

3 -

9b LEK 2 gripande

2 -

 

10 SKOTT

1 -

Kontakt:

Emelie S-Kajle

Fogelsunda 37

186 95 Vallentuna

emelie@fogelsunda.se

 

 

Vill du vara med på maillistan för att få info om kurser?

Maila: emelie@fogelsunda.se