Centrerad Ridning

Centrerad Ridning

Vad är Centrerad Ridning®?

Kort sagt: med hjälp av din kropp, kan du presentera en rörelse för hästen, som han sedan kan härma.

Du lär dig kroppskontroll och kroppsmedvetenhet och kan därigenom påverka din häst med mjuka metoder,

du lär dig att bli ett med hästen.

 

Centrerad ridning kommer att ge dig svaret på hur du ska gå tillväga för att kommunicera med din häst, och förhoppningsvis kommer

det att ge dig ett helt nytt perspektiv på din ridning och samvaro med hästen!

 

Hur fungerar Centrerad Ridning?

Många människor har fastnat i ett rörelseschema som är slitsamt för kroppen. Man kan röra sig eller sitta snett och krokigt, men kroppen uppfattar ändå inte att du är obalanserad. När du rider, kommer hästen att uppfatta din obalans och risken är då att ni inte kan

kommunicera på det vis du tänkt dig. Hästen går kanske och kompenserar din snedhet, och får själv ont i kroppen.

Centrerad Ridning kan hjälpa dig att bli mer uppmärksam på din kropp och hur du kan använda den i ridningen.

Du kommer att finna din balans och koordination och på det viset få en ökad glädje i ert samarbete!

 

Vad är grunden i Centrerad Ridning?

Mjuka ögon: ökar ditt synfält, minskar spänningar och hjälper dig till ökad medvetenhet om omgivningen.

Korrekt andning: gör dig mer avslappnad och gör att du får en lägre tyngdpunkt i din kropp.

Kroppsbalansering: hjälper dig att finna en säker och stabil sits i alla gångarter.

Byggklossar: genom att placera alla "bitar" av din kropp rätt, får du optimal balans i ridningen.

Sammantaget kommer allt detta resultera i ökad förståelse för hur både du och din hästs rörelser fungerar och du blir en säkrare ryttare!

 

Hur lär man sig Centrerad Ridning?

Ridundervisningen sker både med och utan häst. De "avsuttna" lektionerna strävar efter att lära dig hur människokroppen fungerar och interagerar med hästens rörelser. Övningar och rörelser som har sin grund i t.ex. Alexanderteknik och Tai Chi används som förberedelser till de uppsuttna lektionerna.

 

Vilka har nytta av att lära sig Centrerad Ridning?

Alla! Centrerad Ridning hör inte till någon särskild diciplin, inte heller behöver man ha ridit i ett visst antal år eller ha en viss sorts hästras.

Centrerad Ridning kommer att hjälpa dig att utvecklas och att få bort spänningar. Det är både roligt och fascinerande !

 

Om Centrerad Ridning:

Sally Swift, författare till boken "Ett med hästen" samt "Centrerad Ridning" utvecklade denna metod. Idag finns det tränare som undervisar i tekniken runt om i hela världen, och alla har de samma mål; att föra vidare Sally Swifts arbete och tankar kring ridning.

 

Text från Centrerad Ridnings hemsida.

 

Kontakt:

Emelie S-Kajle

Fogelsunda 37

186 95 Vallentuna

emelie@fogelsunda.se

 

 

Vill du vara med på maillistan för att få info om kurser?

Maila: emelie@fogelsunda.se