Natural Horsemanship

Natural Horsemanship

Naturlig Hästkommunikation, Natural Horsemanship, bygger på ömsesidig respekt, tillit, och förståelse.

En dialog med hästen. Vi människor behöver förstå hästens språk och beteende för att kunna uppnå en naturlig social kommunikation oss arter emellan. Vi ska kunna förstå psykologin bakom hästens sätt att vara, men också bakom vårt eget sätt att vara.

 

En stor del av att lära sig att förstå hästen bygger på att lära sig att förstå sig själv. Eftersom hästen läser av och känner dina emotioner är detviktigt att du är medveten om dina egna känsloreaktioner innan du börjar umgås med en häst.

 

Hästen är en mycket social och lekfull varelse, som gärna vill vara till lags, förutsatt att människan vet hur man kommunicerar med den.

Bara för att hästen är ett stort djur betyder inte att man måste använda sig av stor fysisk styrka och våld för att få den att utföra det människan vill. Tänk på att den är känslig nog att känna en fluga landa på huden...

 

Hästen är mycket känslig för energier från omgivningen och därmed kan du påverka den med din aggressivitet, rädsla, osäkerhet osv på ett negativt sätt och få hästen att bli osäker och flyktig, till och med aggressiv. Med vetskapen om hur hästen fungerar och hur du själv fungerar, kan du påverka den positivt med din självkänsla och säkerhet så hästen kan känna sig lugn och trygg med dig, vilket är en förutsättning att ni kan samarbeta med varandra. När hästen vet att du vet så kommer den att lita på dig i alla lägen.

 

 

 

 

För att kunna bli medveten om ditt eget kroppsspråk och vad dina energier meddelar hästen ska du även

ha god kroppsmedvetenhet, bra koordination, timing och känsla för hästen. Du behöver utveckla dina inre egenskaper som gör dig medveten, modig, kreativ, uppmärksam, fantasifull, intuitiv, ..., för att bli en naturlig hästmänniska med alla de egenskaper som hästen "uppskattar" för att acceptera dig som en medlem i sin flock och som sin ledare.

 

Du måste också förstå att hästen har många grundläggande behov som människan måste kunna tillfredställa

för att inte orsaka beteendestörningar i hästen. Behoven så som socialt behov att vara en i flocken, att alltid ha grovfoder tillgängligt,

rörelsebehov på stora ytor dygnet runt osv bör kunna tillfredställas för hästens såväl psykiska som fysiska välmående.

 

Text skriven av Jaana Heinola, Creative NH

Kontakt:

Emelie S-Kajle

Fogelsunda 37

186 95 Vallentuna

emelie@fogelsunda.se

 

 

Vill du vara med på maillistan för att få info om kurser?

Maila: emelie@fogelsunda.se