Info om repgrimma o leadrope

Leadrope

4 meters längd ger tillräckligt med avstånd från hästen så hästen kan uppfatta dina signaler, och du kan uppfatta hästens.

Avståndet är också viktigt för att du får en styrka ifall hästen har lärt sig att gå emot tryck.

Ju längre rep desto starkare blir du, om du har rätt teknik (hävarmsprincipen). 4 meters rep är fortfarande lätthanterlig, eftersom du behöver lära dig en teknik som du kanske inte är van vid med de korta "vanliga" grimskaft. Många upplever längden som störande i början, men när man har lärt sig tekniken blir repet som en förlängd arm för dig.

 

Efter att ha lärt dig handskas med ett 4-meters rep och din häst har börjat uppmärksamma signaler

från avståndet, kan du sedan avancera till längre avstånd med längre rep.

 

Repen splitsas professionellt med hjälp av splitsverktyg, så öglan där haken fästes blir stark och den

kan inte glida upp. Även den andra änden splitsas snyggt och där fästes en läderflärp för att addera lite

tyngd i repänden.

 

4-meters rep och upp till 6 meter tillverkas av 14 mm rep. Rep från 7 meter upp till 12 meter tillverkas i 12 mm rep. Lägre rep än 12 meter tillverkas i 10 mm rep.

Repgrimmor

Repgrimma är en gammal och beprövad konstruktion som cowboys har använt sig i flera generationer.

Den har många fördelar jämfört med en vanlig traditionell grimma. Kombinationen repgrimma och 4-meters grimskaft är ett mycket effektivt verktyg i kommunikationen med hästen, då det huvudsakliga syftet i början blir att lära hästen att ge efter för tryck.

 

Många hästar har lärt sig att gå emot tryck, och därmed kan slita sig när man leder den i grimma eller när den står uppbunden. Detta kan vara ett farligt beteende. Många väljer att leda sina hästar i träns istället, när det egentligen är mycket lättare att lära hästen att ge efter för tryck och samarbeta.

 

Observera att en naturlig handknuten repgrimma inte har någon strypfunktion. Eftergiften kommer så snart din hand eller hästen ger efter för tryck. En häst lär sig en sak som händer i ögonblicket när eftergiften ges, så det är mycket viktigt att det inte finns någonting mekaniskt i grimman som fördröjer eftergiften.

 

Kontakt:

Emelie S-Kajle

Fogelsunda 37

186 95 Vallentuna

emelie@fogelsunda.se

 

 

Vill du vara med på maillistan för att få info om kurser?

Maila: emelie@fogelsunda.se